• Wilt u direct contact met één van onze medewerkers?
 • 0572 - 36 33 95
 • 0548 - 11 22 33
Risico's uitsluiten

Risico's uitsluiten

Ondernemer en toch sociale zekerheid

Ondernemer en toch sociale zekerheid

Geen VAR of BGL nodig

Geen VAR of BGL nodig

Vrijheid voor mij, zekerheid voor mijn gezin

Vrijheid voor mij, zekerheid voor mijn gezin

Voordelen van DetaZeker

Voor ZPP-ers

 • Zekerheid van inkomen in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Aanspraak op WW (Werkloosheidswet)
 • Geen VAR verklaring nodig, u kunt iedere opdracht aannemen
 • Geen hoofdelijke aansprakelijkheid

Voor inleners

 • Geen risico op naheffing loonbelasting en premies
 • Geen risico inzake Wet Ketenaansprakelijkheid
 • Inlenen zonder VAR verklaring / BGL

VOOR DE ZZP-ER

Als ZZP-er zoekt u de vrijheid van het zelfstandig ondernemersschap, maar kiest u bewust voor de zekerheid van het sociale vangnet bij ziekte of werkloosheid. Een veilig gevoel!
Voor uzelf, maar zeker ook voor uw partner of gezin.

Dit, in combinatie met het volledig uit handen nemen van alle administratieve lasten, maakt het dat u zich volledig kunt richten op wat u leuk vindt: bezig zijn met uw vak, zonder kopzorgen.

VOOR DE INLENER

U krijgt van ons de garantie dat de belastingdienst zich nooit op het standpunt kan stellen dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen u
en de ZPP-er. Hierdoor bent u per definitie gevrijwaard van naheffingsaanslagen loonbelasting en premies volksverzekeringen.
Bovendien loopt u met een ZZP-er met DETAZEKER-certificaat geen risico ten aanzien van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Vraag uw ZZP-er dus naar zijn of haar DETAZEKER certificaat!

Inlenen zonder VAR of BGL

Geen sprake van schijnzelfstandigheid

Vrijheid voor de ZZP-er èn zekerheid voor de inlener, derhalve een win-win situatie.

Vrijheid van ondernemen; zekerheid voor het gezin

VOORDELEN VOOR ZZP-ERS

 • Zekerheid van inkomenBij ziekte en arbeidsongeschiktheid (Wet WIA, dus geen medische keuring, geen dure AOV).
 • Werkloosheidswet (WW)Bij bedrijfsbeëindiging recht op een WW-uitkering.
 • Vrijheid, ongeacht de duur van de opdrachtVrijheid om te ondernemen zonder VAR-verklaring of straks wellicht de BGL. Uw inlener is immers door ons concept volledig gevrijwaard! U bent vrij iedere opdracht aan te nemen, ongeacht het aantal opdrachtgevers, de duur van de opdracht, de vraag of soortgelijke werkzaamheden ook door mensen in loondienst worden uitgeoefend etc.
 • Privé vermogenAfbaking van uw privé vermogen, de besloten vennootschap, is een aparte rechtspersoon en dus aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

VOORDELEN VOOR INLENERS

 • Volledige vrijwaardingU bent volledig gevrijwaard voor naheffingsaanslagen loon-belasting en premie volksverzekeringen, ter zake van de door de ZZP-er bij u verrichte diensten en werkzaamheden.
 • Wet KetenaansprakelijkheidDe administratieve kant van de onderneming van de zzp-er wordt dagelijks door een ervaren professionele partij verzorgt, waardoor de risico's van de wet ketenaansprakelijkheid te verwaarlozen zijn.
 • Zonder risico, zonder looptijdU kunt uw ZZP-er zonder VAR, zonder BGL en dus zonder risico (blijven) inhuren. U bent niet gebonden aan looptijd van de opdracht, het feit of soortgelijke werkzaamheden ook door mensen in loondienst worden uitgeoefend. Indien uw ZZP-er werkt volgens het DETAZEKER concept, bent u gevrijwaard!